INFORMASJON FOR NYBEGYNNERE

 

Hvorfor trene jujutsu?
Ikke bare er det morsomt å trene jujutsu, du vil også utvikle dine selvforsvarsferdigheter, noe som er et av hovedmålene våre gjennom treningen. Treningen vil også gi deg økt kroppskontroll, kondisjon og selvdisiplin, og du vil oppleve større selvtillit dersom du skulle havne i en presset situasjon.

 

Mange trener også for å møte likesinnede, og det sosiale aspektet er viktig i klubbene.

 

Hvordan er nybegynnerkurset lagt opp?

Nybegynnerkurset er lagt opp som en introduksjon til jujutsu og tar for seg grunnleggende elementer innen jujutsu som angrep mot sårbare punkter, kasteteknikker og fallteknikker. 

 

Svært mange av teknikkene er kast og det fokuseres derfor mye på fallteknikker i begynnelsen. Det skal være behagelig å bli kastet, og ved å bli god i fallteknikker lærer man å ta vare på seg selv.

 

      

 

Kastene i stilarten er veldig kraftige, men et godt kast forutsetter ikke stor styrke hos den som kaster hvis det gjøres teknisk korrekt.

 

I begynnelsen deles fallteknikkene opp i mindre deler som kan trenes separat. Etter hvert settes grunnelementene i hver fallteknikk sammen.

 

      

 

Nytt fra 2013 er at vi hver uke fokuserer på ett aspekt ved jujutsu, og hvor en på første trening denne uken vil lære teknikker og prinsipper som så praktiseres i ulike situasjoner på den temabaserte andre treningen samme uke. Det vil derfor være en fordel å delta på begge treningene som er åpne for nybegynnere, selv om det ikke er noen forutsetning for å gjennomføre kurset.


Første trening - hva skal jeg ha på meg?
De første treningene du deltar på kan du stille i vanlige treningsklær, dvs t-skjorte og treningsbukse. Vi trener barbent, så skoene tar vi av oss før vi går inn i dojoen. Pass på å ta av deg eventuelle ringer, klokker, øredobber, piercinger e.l. som kan forårsake skade på deg eller andre på trening. Det vil være mulighet for kjøp av gi (treningsdrakt) i løpet av de første ukene av nybegynnerkurset.

 

Det er ingen påmelding til nybegynnerkurset, så det er bare å møte opp på treningen i løpet av de ukene som nybegynneropptaket foregår.

 

Hva skjer når nybegynnerkurset er over?
Når man er ferdig med nybegynnerkurset vil man få mulighet til å gå videre og gradere til 10. kyu, for deretter å starte på høyere grader.

Hver grad har et definert pensum hvor man lærer progressivt mer avanserte teknikker som bygger på det man har lært på tidligere grader. Noe av det man skal beherske er fallteknikker (ukemi), slag/spark (atemi), blokker (uke), frigjøringer (kote hodoki), nerveangrep (kyusho), hånd- og håndleddsteknikker (tewaza), hofteteknikker (koshiwaza), ben- og fotteknikker (ashiwaza), teknikker der en ofrer sin egen posisjon (sutemiwaza), kvelninger (shimete), håndlåser (te-kansetstute) og armlåser (ude-kansetsute).

 

Selvforsvarsteknikker settes også inn i angrepssituasjoner slik at man får testet ut teknikker i mer virkelighetsnære situasjoner.

 

Man begynner også å fokusere mer på å kaste serier med kast, såkalte speed-throws. Dette er bra kondisjonstrening, og man får trent på korrekt kaste- og fallteknikk også i situasjoner hvor man er sliten.

 

Det tar lang tid å bli dyktig i jujutsu, og det krever tålmodighet, dedikasjon og utholdenhet for å komme gjennom de ulike gradene.