KONTAKTINFORMASJON

Kontaktperson for IJJI Norge er:

Arve Arvesen
E-post: arvearvesen@hotmail.com

Mobil:
(+47) 48 23 40 90

Postadresse:
IJJIN v/ Arve Arvesen

Bekkeliveien 24 C
0375 Oslo