OM JUJUTSU OG SYSTEMET VI TRENER


Kort om jujutsu

Jujutsu er en tradisjonell japansk kampkunst. De to japanske tegnene "ju" og "jutsu" kan oversettes til henholdsvis føyelig/fleksibel og teknikk/kunst. Jujutsu hadde sin opprinnelse fra japanske samuraiskoler der krigere ble undervist i kampkunst, herunder forskjellige våpenkunster. Jujutsuteknikker ble normalt undervist som en undergren til de væpnede systemene, og inkluderte slag, leddlåser, kvelninger og kast til bruk i nødsituasjoner dersom samuraien enten var ubevæpnet eller hadde fått ødelagt våpenet sitt. I fredstid ble jujutsu mer orientert mot sivilt bruk utenfor slagmarken. I begynnelsen av Meiji-perioden (1868-1912) ble det innført restriksjoner i forhold til å bære våpen offentlig, og som et resultat økte den ubevæpnede kampkunsten jujutsu i betydning.

 

Mot slutten av 1800-tallet ble spesialiserte jujutsuskoler åpnet for japanere som ikke tilhørte samuraiklassen og senere også for utlendinger.

 


Beltesystemet innen IJJI
Innen IJJI har man 8 kyu grader og 10 dan grader:

 

Mudansha
Yudansha
1.
8. kyu Hvitt m/1 stripe
2.
7. kyu Hvitt m/2 striper
3.
6. kyu Gult
4.
5. kyu Oransje
5.
4. kyu Grønt
6.
3. kyu Lilla
7.
2. kyu Blått
8.
1. kyu Brunt
1.
1. dan (shodan) Sort
2.
2. dan (nidan) Sort
3.
3. dan (sandan) Sort
4.
4. dan (yondan) Sort
5.
5. dan (godan) Sort
6.
6. dan (rokkudan) Sort el h/r*
7.
7. dan (shichidan)* Sort el h/r*
8.
8. dan (hachidan) Sort el h/r*
9.
9. dan (kudan) Rødt
10.
10. dan (judan) Rødt

 

* 6. dan til 8. dan kan enten benytte sort eller hvitt og rødt belte. Fra 7. dan er man å anse som Master dan.