PRISER

Treningsavgift til klubben
e
Alle som trener må betale avgift til klubben de trener i.

I Oslo betaler man 200 kroner til OSI Jujutsu, og kr 90 til OSI, totalt kr 290 per semester.
Det er mulig å registrere seg og betale direkte fra OSI sine hjemmesider med VISA og Mastercard. Følg denne lenken.

I Grimstad betaler man 300 kroner i året for å trene.
Betaling skjer ved skoleårets start.


Forbundsavgift
I tillegg til treningsavgiften må alle graderte medlemmer betale forbundsavgift til IJJIN.
Avgiften er på kr 225 per semester.

I OSI Jujutsu betales denne avgiften sammen med treningsavgiften til klubben. Andre medlemmer kan betale forbundsavgiften direkte til IJJINs konto nr 0540.04.57761. Kontoadressen er: IJJIN v/Arve Arvesen, Bekkeliveien 24 C, 0375 Oslo.

 
Graderingsavgifter
Ved gradering må man betale graderingsavgift. Denne avgiften inkluderer nytt belte og pensumliste for neste grad. Nybegynnere vil også få tilbud om kjøp av draktskjold etter første gradering.

Nybegynnere kr 200
9. kyu - 4. kyu kr 400
Brune grader kr 600

Drakter
Vi får rabatter ved innkjøp av drakter, og det kommer medlemmene våre til gode.
Draktene kjøper vi på Fighter Sport

Vi får også rabatt på annet utstyr fra butikken.