PRISER

Treningsavgift til klubben
e
Alle som trener må betale avgift til klubben de trener i.

I Oslo betaler studenter 120 kroner per semester til OSI Jujutsu, ikke-studenter betaler kr 200 per semester i treningsavgift.

Se nærmere informasjon om treningsavgifter, medlemskap og påmelding på OSI Jujutsu sine hjemmesider her.


I Grimstad betaler man 300 kroner i året for å trene.
Betaling skjer ved skoleårets start.


Forbundsavgift
I tillegg til treningsavgiften må alle graderte medlemmer betale forbundsavgift til IJJIN.
Avgiften er på kr 225 per semester.

I OSI Jujutsu betales denne avgiften sammen med treningsavgiften til klubben.
Andre medlemmer kan betale forbundsavgiften enten via Vipps # 571400 eller direkte til IJJINs konto nr 1506.27.00715. 

 
Graderingsavgifter
Ved gradering må man betale graderingsavgift. Denne avgiften inkluderer nytt belte og pensumliste for neste grad. Nybegynnere vil også få tilbud om kjøp av draktskjold etter første gradering.

Nybegynnere kr 200
7. kyu - 2. kyu kr 400
1. kyu kr 600

Drakter
Vi får rabatter ved innkjøp av drakter, og det kommer medlemmene våre til gode.
Draktene kjøper vi på Fighter Sport

Vi får også rabatt på annet utstyr fra butikken.