Velkommen til hjemmesidene til IJJI Norge!

 

Professor Kam Hock Hoe

International Jujutsu Institute ble stiftet i 1956 av professor Kam Hock Hoe. Formålet med instituttet var og er å bevare og videreføre systemet som Professor Kam underviste, og som var basert på Kano jujutsu.


Instituttet har klubber i Malaysia, Australia og Norge.

 

Prof. Kam Hock Hoe  

  

Det finnes to klubber i Norge som trener systemet, en klubb i Oslo (OSI Jujutsu) og en klubb i Grimstad (GSI Jujutsu). Nærmere informasjon om klubbene kan finnes via menyen til venstre.

-------

Siste nytt fra OSI Jujutsu og GSI Jujutsu:
Informasjon om nybegynnerkurs i OSI Jujtsu finnes her.

Se undersidene til klubben for mer informasjon.